Fietsroute Kazematten

Fietsroute kazematten

De kazematten op het Eiland van Dordrecht zijn goed te bekijken vanaf de fiets. Daarom is er een fietsroute beschreven. Het fietsen van de gehele route neemt vanaf de Wantijdijk tot de spoorbrug, zonder stops, ongeveer 2 uur in beslag. Mocht u behoefte hebben aan een kortere route, dan kunt u het beste het fietspad langs Den Engel laten schieten. De route is als volgt:

Route vanaf NS station (centrum):

Ga voor het station linksaf, langs het busstation (Burg. De Raadtsingel). Bij kruising met stoplichten rechtdoor (Toulonselaan), bij volgende kruising met stoplichten linksaf (Oranjelaan). Bij tweede kruising met stoplichten rechtsaf fietspad op (Noordendijk). Na het schoolgebouw en de Baden Powelllaan linksaf het fietspad opgaan (Wantijdijk) en de dijk uitfietsen. Via de Bildersteeg komt u bij het eigenlijke startpunt.

De fietsroute langs de kazematten begint waar de Bildersteeg, de Wantijdijk en Noorden- en Zuidendijk samenkomen. Hier staat de eerste kazemat van de route, tussen de schapen. Via de Zuidendijk wordt de route vervolgd tot de kruising met de Provinciale Weg. Ten westen van de Zuidendijk en bij de kruising staan de volgende kazematten. Linksaf de Provincialeweg op tot de Kop van het Land, waar zich het veer naar Werkendam bevindt. U passeert dan op de hoek Provincialeweg/Heerenweg nog een kazemat. Op de hoek van de Provincialeweg/Zeedijk (binnendijks) en buitendijks bij het veer ziet u opnieuw kazematten. U slaat hier rechtsaf de Zeedijk op.

Om de kazematten te kunnen zien volgen we niet het fietspad onderlangs de dijk, maar de op de Zeedijk gelegen rijbaan. Net na restaurant Herberg Kop van ’t Land en huiskamercafé ‘t Fluitekruid, bevindt zich rechts opnieuw een kazemat, tegen de dijk aangebouwd. De eerstvolgende kazemat is nauwelijks te zien, maar bevindt zich op de hoek van de Zeedijk met de Heerenweg, tussen bomen en struiken. Volg de Zeedijk tot de eerste afslag naar links: de Nieuwe Merwedeweg. Op dit kruispunt ligt rechts van u wederom een kazemat tegen de dijk. Ook langs de nieuwe Merwedeweg ziet u op regelmatige afstand van elkaar kazematten, rechts in het boerenland.

Net na de Zuidhaven staat een aantal kazematten buitendijks. Als u hier de dijk beklimt zijn er net een paar te zien. Vervolg de route rechtdoor, benedendijks langs de Zuiddijk.

Aan het einde van de Zuiddijk maakt de weg een scherpe bocht naar rechts. In de bocht bevinden zich twee kazematten. Deze zijn door de Natuur- en Vogelwacht zo ingericht dat ze door vleermuizen worden gebruikt als winterverblijf. Vleermuizen en kleine vogels kunnen door de traliedeur naar binnen, de traliedeur verzekert ze van enige rust.

De route wordt rechtdoor vervolgd over het fietspad Nieuwe Sluisweg langs de Westdijk. Aan het einde van het fietspad bevinden zich een rustplek, een gemaal en drie kazematten. Ga rechtsaf naar beneden (Noorderelsweg). Hier bevindt zich rechts Hoeve Jong Dordrecht, waarin het centrum van de Natuur- en Vogelwacht en Museum Twintighoeven (www.twintighoeven.nl) is gevestigd. Hier is onder ander informatie over de natuur- en cultuurhistorie van de Biesbosch te vinden.

De route loopt nu verder via de Noorderelsweg. Hier bevinden de kazematten zich aan de linkerzijde.

Vanaf café de Viersprong zijn er twee mogelijkheden:
1. Een stukje terug langs de Noorderelsweg en dan het fietspad naar rechts over de blauwe brug. Bij de eerstvolgende splitsing naar links om de route verder te volgen over het Fietspad
langs Den Engel.
2. Of (net voorbij het café) vanaf kruispunt De Viersprong naar links de Oude Veerweg op en dan bij het eerste fietspad links de weg vervolgen, door boswachterij de Elzen: het Fietspad langs Den Engel. De route loopt langs de Louisapoldersedijk. Aan het einde, net na een kazemat aan de rechterkant, bevindt zich een gemaal. Hier (bij boerderij de Prinsenheuvel) loopt de route even naar rechts de dijk op en volgt daarna het fietspad weer naar links. De meeste kazematten liggen nu links, tegen de Buitendijk aan. Pas bij boerderij Den Engel, de
eerste boerderij links van het fietspad, staan de kazematten weer langs de weg. Het fietspad
loopt verder, met een bocht naar links, langs het spoor, richting de Moerdijkbrug.

Dit is het einde van de route. Aan de andere zijde van de rijksweg A16 bevindt zich ook
nog een aantal kazematten. Hiervoor dient een andere route te worden gevolgd. De weg
terug loopt weer (terug) over het Fietspad langs Den Engel. Vanaf de Zanddijk zijn er meerdere
mogelijkheden. Een aan te bevelen route is om hier naar links te gaan en bij de eerstvolgende dijk, de Wieldrechtse Zeedijk, naar rechts. Als de Zeedijk wordt gevolgd, bevindt zich aan het eind weer de Kop van ’t Land.

Wilt u terugfietsen naar het NS station (centrum) ga dan op de Wieldrechtse Zeedijk, bij de kruising met de Oude Veerweg en de Schenkeldijk, linksaf (Schenkeldijk) en ga aan het einde rechts (Zuidendijk). Nu schuin links naar beneden en links (Stevensweg). Einde rechtdoor, Burgm. Jaslaan op en halverwege (ter hoogte van de Achterweg) links (achter de bomen langs) het fietspad volgen dat parallel aan de Burm. Jaslaan loopt. Aan het eind van het fietspad linksaf (Dordwijklaan) langs Landgoed Dordwijk. Rechtdoor, onder tunneltje door, rechtdoor Dubbeldamseweg volgen (u passeert een rotonde, een tunnel onder het spoor door en weer een rotonde). Aan het einde van de Dubbeldamseweg neemt u (in de bocht) het fietstunneltje onder het spoor door. Uit de tunnel linksaf, bij stoplichten links. Burgemeester De Raadtsingel. Links is het NS station.

(Bron: Bunkers op het Eiland van Dordrecht / Fietsroute, www.dordrecht.nl/monumentenzorg )

Reacties zijn gesloten.