Kleipijpje uit 1700 gevonden bij de Kop van ’t Land

img_292720 november 2016

Tijdens het graven van de sloten achter herberg de Kop van ’t Land en huiskamercafé Fluitenkruid is een kleipijpje vonden. Ook trof men restanten aan van boerderij de Repelaer. Boerderij de Repelaer (rondom 1730) is de eerste boerderij aan de Kop van ’t Land. Het kleipijpje met de letters IDH is waarschijnlijk in Gorinchem gemaakt door pijpmaker Johannes de Hoogh, die tussen ca 1714 en 1744 actief was. Uitgebreide informatie is te vinden op http://www.claypipes.nl/merken/letters/idh/

Werkzaamheden Nieuwe Dordtse Biesbosch liggen stil

bplasJullie zullen wellicht hier en daar wel iets gehoord hebben maar hierbij toch even een bericht. Hierover is contact geweest met Walter van Beers gemeente en Cees de Rooij van van Oord.

Als er gestart wordt met werkzaamheden conform het bestemmingsplan moet er alsnog een aanlegvergunning worden aangevraagd en ook al zijn de werkzaamheden gestart kan er tegen deze aanlegvergunning zes weken bezwaar gemaakt worden en tijdens de procedure moet het werk stil gelegd worden.

Dr H.a. Visscher fysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht en dhr. P. van der Eijk Voorzitter Bond van Landpachters en Eigen-Grondgebruikers (BLHB) Landbouwer Hoeve de Biesbosch hebben bezwaar aangetekend.

Afgelopen vrijdag 13 mei is er een kort geding geweest waarbij er in tegenstelling tot waar een kort geding voor dient, door de rechter geen uitspraak gedaan is. Deze uitspraak komt binnen 14 dagen. De rechter had nog aanvullende informatie nodig van de gemeente.

Het betreft dus het project de nieuwe Dordtse Biesbosch, maar doordat de grond die weggehaald wordt gebruikt gaat worden voor de dijkversterking ligt dit nu ook stil. Mochten de heren zoals hier boven genoemd in het gelijk gesteld worden door de rechter dan is door de aannemer aan de gemeente verzekerd dat er van buiten af grond aangekocht gaat worden en dat de tijdsplanning van het afronden van de dijkversterking niet in gevaar komt. Mocht de gemeente in het gelijk gesteld worden dan gaan de werkzaamheden direct weer van start.

We wachten even af wat er binnen 14 dagen na 13 mei voor besluit komt.

Groeten Marianne Mulders
voorzitter Landschap en cultuurhistorie Kop van ’t Land
tel 0612471734

Witte huisje (lasercut) voor Maaike Roomer-van Roosmalen

Kinderkopjes collageBij de reünie van Kinderen van de Kop van het Land kwamen op 1 februari 2015 twintig Kinderkopjes (1950-1965) naar het huiskamer café “Fluitekruid”.Deze reünie was georganiseerd door een voormalig Kinderkopje, Maaike Roomer-van Roosmalen, die in haar jeugd geboren is in Zeedijk 19, buitendijks t.o. Zeedijk 21/23, waar later ook de familie De Lint nog heeft gewoond. Dit huis is al lang geleden afgebroken. Haar verdere jeugd heeft zij gewoond in Zeedijk 36, de rechterhelft van het “witte huis”. Dit waren vroeger 2 woningen, die later zijn samengevoegd tot één woning, Zeedijk 34.
De familie Van Roosmalen is al vroeg verhuisd naar Barendrecht. Ondanks de afstand heeft Maaike toch haar liefde voor De Kop behouden en denkt nog vaak met weemoed terug naar haar jeugdjaren hier. Regelmatig is zij te vinden op het terras van Huiskamercafé “Fluitekruid”, waar zij onder het genot van een drankje en een paar kaaskroketjes geniet van de rust en de sfeer van De Kop.Op het terras van “Fluitekruid” is het idee geboren om een reünie te organiseren voor alle Kinderkopjes uit haar tijd. 20 leeftijdgenoten hebben gehoor gegeven aan haar uitnodiging en hebben een hele gezellige middag beleefd en oude contacten nieuw leven ingeblazen. Oude vriendschappen zijn weer opgebloeid. Het huidige dijkverzwaringsproject heeft voor De Kop inmiddels zijn tol geëist. En voor Maaike was dit dubbel verdrietig. Niet alleen haar eerste thuis (Zeedijk 19), nu ook haar volgende thuis (Zeedijk 34) moest wijken voor de dijk. Met pijn in het hart heeft ze de afbraak gevolgd.

Witte huis lasercutOm het “Witte huis” niet te vergeten heeft Pleun Punt er een tekening van gemaakt en deze tekening laten “lasercutten”. Sandro Glasius van het leukste winkeltje van Dordrecht Illu voorstraat 463a heeft het gratis gemaakt. Aangezien hij zich kan voorstellen dat er vast wel iemand is die meer binding met dit huis had dan hijzelf, heeft hij het aangeboden voor donatie aan iemand die daar gewoond heeft.

 

uitreiking wittehuis

 

Gezien de reacties van de Kinderkopjes die de reünie hebben meegemaakt heeft de Stichting De Kop gemeend er goed aan te doen Maaike te nomineren voor de ontvangst van dit mooie stukje historie. Haar enthousiasme en inzet voor de organisatie van de reünie zijn de basis geweest voor deze nominatie. Op 10 maart 2016 hebben we haar dit aangeboden tijdens een gezellige bijeenkomst bij haar thuis. Zij was blij en ontroerd dit als blijk van waardering te mogen ontvangen.

 

Parkeren en verkeerscirculatie

parkeervisieVisie op parkeren en verkeerscirculatie Kop van ’t Land.
Binnenkort loopt het project dijkversterking af en zal op diverse plaatsen worden geasfalteerd, waarna de infrastructuur weer voor geruime tijd vast ligt. Als Stichting Landschap en Cultuurhistorie Kop van ’t Land met 31 (van de 36) families die deelnemen (nagenoeg iedereen in de buurt), zien we dit als een gunstig moment om u onze visie kenbaar te maken. Volledig rapport: Visie op parkeren en verkeerscirculatie Kop van ’t Land.