Werkzaamheden Nieuwe Dordtse Biesbosch liggen stil

bplasJullie zullen wellicht hier en daar wel iets gehoord hebben maar hierbij toch even een bericht. Hierover is contact geweest met Walter van Beers gemeente en Cees de Rooij van van Oord.

Als er gestart wordt met werkzaamheden conform het bestemmingsplan moet er alsnog een aanlegvergunning worden aangevraagd en ook al zijn de werkzaamheden gestart kan er tegen deze aanlegvergunning zes weken bezwaar gemaakt worden en tijdens de procedure moet het werk stil gelegd worden.

Dr H.a. Visscher fysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht en dhr. P. van der Eijk Voorzitter Bond van Landpachters en Eigen-Grondgebruikers (BLHB) Landbouwer Hoeve de Biesbosch hebben bezwaar aangetekend.

Afgelopen vrijdag 13 mei is er een kort geding geweest waarbij er in tegenstelling tot waar een kort geding voor dient, door de rechter geen uitspraak gedaan is. Deze uitspraak komt binnen 14 dagen. De rechter had nog aanvullende informatie nodig van de gemeente.

Het betreft dus het project de nieuwe Dordtse Biesbosch, maar doordat de grond die weggehaald wordt gebruikt gaat worden voor de dijkversterking ligt dit nu ook stil. Mochten de heren zoals hier boven genoemd in het gelijk gesteld worden door de rechter dan is door de aannemer aan de gemeente verzekerd dat er van buiten af grond aangekocht gaat worden en dat de tijdsplanning van het afronden van de dijkversterking niet in gevaar komt. Mocht de gemeente in het gelijk gesteld worden dan gaan de werkzaamheden direct weer van start.

We wachten even af wat er binnen 14 dagen na 13 mei voor besluit komt.

Groeten Marianne Mulders
voorzitter Landschap en cultuurhistorie Kop van ’t Land
tel 0612471734

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.