Witte huisje (lasercut) voor Maaike Roomer-van Roosmalen

Kinderkopjes collageBij de reünie van Kinderen van de Kop van het Land kwamen op 1 februari 2015 twintig Kinderkopjes (1950-1965) naar het huiskamer café “Fluitekruid”.Deze reünie was georganiseerd door een voormalig Kinderkopje, Maaike Roomer-van Roosmalen, die in haar jeugd geboren is in Zeedijk 19, buitendijks t.o. Zeedijk 21/23, waar later ook de familie De Lint nog heeft gewoond. Dit huis is al lang geleden afgebroken. Haar verdere jeugd heeft zij gewoond in Zeedijk 36, de rechterhelft van het “witte huis”. Dit waren vroeger 2 woningen, die later zijn samengevoegd tot één woning, Zeedijk 34.
De familie Van Roosmalen is al vroeg verhuisd naar Barendrecht. Ondanks de afstand heeft Maaike toch haar liefde voor De Kop behouden en denkt nog vaak met weemoed terug naar haar jeugdjaren hier. Regelmatig is zij te vinden op het terras van Huiskamercafé “Fluitekruid”, waar zij onder het genot van een drankje en een paar kaaskroketjes geniet van de rust en de sfeer van De Kop.Op het terras van “Fluitekruid” is het idee geboren om een reünie te organiseren voor alle Kinderkopjes uit haar tijd. 20 leeftijdgenoten hebben gehoor gegeven aan haar uitnodiging en hebben een hele gezellige middag beleefd en oude contacten nieuw leven ingeblazen. Oude vriendschappen zijn weer opgebloeid. Het huidige dijkverzwaringsproject heeft voor De Kop inmiddels zijn tol geëist. En voor Maaike was dit dubbel verdrietig. Niet alleen haar eerste thuis (Zeedijk 19), nu ook haar volgende thuis (Zeedijk 34) moest wijken voor de dijk. Met pijn in het hart heeft ze de afbraak gevolgd.

Witte huis lasercutOm het “Witte huis” niet te vergeten heeft Pleun Punt er een tekening van gemaakt en deze tekening laten “lasercutten”. Sandro Glasius van het leukste winkeltje van Dordrecht Illu voorstraat 463a heeft het gratis gemaakt. Aangezien hij zich kan voorstellen dat er vast wel iemand is die meer binding met dit huis had dan hijzelf, heeft hij het aangeboden voor donatie aan iemand die daar gewoond heeft.

 

uitreiking wittehuis

 

Gezien de reacties van de Kinderkopjes die de reünie hebben meegemaakt heeft de Stichting De Kop gemeend er goed aan te doen Maaike te nomineren voor de ontvangst van dit mooie stukje historie. Haar enthousiasme en inzet voor de organisatie van de reünie zijn de basis geweest voor deze nominatie. Op 10 maart 2016 hebben we haar dit aangeboden tijdens een gezellige bijeenkomst bij haar thuis. Zij was blij en ontroerd dit als blijk van waardering te mogen ontvangen.